Tips & tricks om te presteren én te genieten in de drie belangrijkste rollen in je leven

We willen het allemaal goed doen in de drie belangrijkste rollen in ons leven. En nét daardoor ontstaat er spanning tussen die rollen onderling. Hoe beter je energiemanagement, hoe beter je resultaat én je gevoel.

De meesten onder ons hebben in hun leven drie grote rollen die belangrijk zijn, waarin we het goed willen doen en ons goed willen voelen. Succes in de ene rol straalt meestal ook af op de andere. Gaat het minder in de ene rol, dan is ook dat vaak merkbaar in de andere. De drie rollen waar we het over hebben zijn: 1) je professionele rol, 2) je rol als familie- of gezinslid en 3) je rol die je opneemt in je vrije tijd (sport, muziek, andere hobby’s…). In elk van die drie rollen zetten we onszelf doelstellingen voorop, vanuit een bepaalde ambitie. Ze bepalen onze identiteit. Het streven naar die doelen geeft ons leven zin en leidt tot motivatie. Het halen van de doelen leidt tot voldoening, waarna we onze doelen weer vernieuwen en bijstellen.

Tip: Neem even de tijd om voor jezelf te evalueren hoe tevreden je bent in elk van deze drie rollen op vlak van:

A.     Resultaat dat je haalt

B.     De energie die je er in voelt

Wat zegt de balans in elk van de drie rollen?

 

Misschien zul je merken dat de rollen onderling spanning kunnen teweeg brengen. Als ik bijvoorbeeld een bedrijf leid, terwijl ik een goed resultaat wil halen op een triatlon, en als vader of moeder er voor mijn gezin wil zijn, dan is de kans groot dat ik met mezelf in conflict kom. Immers, de middelen die ik heb om deze verwachtingen te bereiken, schieten waarschijnlijk te kort. In de eerste plaats ontstaat er vaak tijdsgebrek. Ik kan dan beslissen om bijvoorbeeld op mijn slaap in te boeten en om elke dag twee uur vroeger op te staan voor mijn training. Ik kan daarnaast ook s ’avonds werk mee naar huis nemen in plaats van laat op kantoor te blijven, zo ben ik tenminste fysiek dicht bij mijn geliefden. Op papier kan dat een goed idee lijken, want er komt meteen tijd en ruimte vrij. In de praktijk zal de spanning echter alleen maar verhogen: als ik een langere periode aan slaap inboet dan herstelt mijn lichaam minder goed van de mentale inspanningen op het werk, zowel als van de fysieke training. Dat weegt op mijn resultaat in die domeinen. Daardoor ben ik misschien ook minder goed gehumeurd tegenover mijn gezinsleden, bij wie ik nu wel fysiek meer aanwezig ben, maar mentaal vaak afwezig.

Tip: Noteer de‘ eisen’ die je ten aanzien van jezelf stelt in elk van de drie rollen.

Noteer nu de middelen die je ter beschikking hebt.

Zijn eisen en middelen realistisch op elkaar afgestemd? Indien niet, dan kan je ofwel meer middelen proberen verkrijgen, of je wijzigt de eisen.

 

Hoe je het ook draait of keert, de harde confrontatie is na verloop van tijd vaak dat de energietank leeg loopt. Presteren gaat in deze gevallen ten koste van genieten. Het resultaat is er wel, maar je voelt je uitgeput en vermoeid. Of je spaart jezelf en haalt niet het resultaat dat je had kunnen en willen halen. En dat is logisch: je hebt maar één energievat, en die moet je weten te verdelen over je verschillende rollen. Te hoog willen pieken in de ene rol kan ten koste gaan van de andere rol, als je niet oplet. Betekent dat dan dat je je ambities moet opbergen? Of dat je een keuze moeten maken voor één bepaalde rol en de andere laten schieten? Gelukkig niet. Wel is de boodschap om heel bewust met je energie om te gaan en je energieniveaus gericht te gaan ontwikkelen, net zoals topsporters dat doen om topprestaties te bereiken:

1.      Zorg er in de eerste plaats voor dat jouw energiereservoir zo groot mogelijk is. Hoe groter de tank, hoe meer energie er potentieel in kan en dus kan verbruikt worden.

2.      Zorg er ten tweede voor dat je tank zo goed mogelijk gevuld geraakt en dat het kritische minimumniveau niet overschreden wordt.

3.      Zorg er tot slot voor dat de energie die je ter beschikking hebt, zo gericht mogelijk gebruikt wordt richting je doelen, en dat je met andere woorden zo weinig mogelijk energie verspilt aan zaken die er niet toe doen.

Tip: Evalueer voor jezelf op elk van deze drie principes waarin jij nog kan groeien. Noteer wat daarvoor nodig is.

Slaag je erin om deze drie principes in jouw leven te integreren, dan is de kans heel groot datje in staat bent om hoge resultaten te bereiken mét veel energie, of met andere woorden dat je in staat bent om te presteren én tegelijk continu te genieten.

 

Wens jij ook te transformeren naar iemand die kan presteren én genieten, volg dan zeker onze volgende blogs of surf naar www.kokorobusiness.com voor meer info.

Wil jij ook presteren én genieten?
Ontdek ons aanbod