Tips en tricks om te presteren én genieten

Voor individuen, teams en organisaties.

Presteren en genieten start met bewustwording. Bewustwording van waar we als persoon momenteel staan (en waar we naartoe willen), maar ook bewustwording van hoe we ons op dat moment voelen (fysiek, mentaal en professioneel). Bewustwording van het moment kunnen we best checken door tot rust te komen.

Tip: zet drie maal per dag je alarm op een willekeurig moment en check bewust: wat voel je, ruik je, hoor je, zie je? En vooral hoe voel je je? Op dat moment hoef je je niet meer vragen te stellen dan dat. Enkel stil staan bij wat je doet en je hier bewust van worden.

 

Presteren én genieten is voor iedereen heel belangrijk op vlak van relaties. En toch laten we soms relaties te makkelijk verwateren. Sommige mensen hebben er zodanig veel, dat het moeilijk wordt om de kwaliteit van alle relaties hoog te houden. Anderen kwijnen dan weer weg in eenzaamheid. Maar de meesten onder ons kennen wel het fenomeen van iemand soms weken- of maandenlang niet te horen, dan plots die persoon uiteindelijk terug te zien, en het lijkt alsof het net gisteren was. Dat komt omdat er een goeie basis van vertrouwen is. De emotionele bankrekening is een handige metafoor die staat voor de hoeveelheid vertrouwen die je opbouwt in een relatie. Deze metafoor komt uit het gekende werk van Stephen Covey, ‘7 habits of highly effective people’. Als je iets positief doet voor een ander, kan dat een grote storting op die rekening zijn. Stortingen vormen een reserve aan goodwill en vertrouwen. Als je iets negatief doet in de ogen van de ander, doe je een opname. Wanneer je opnames de stortingen overtreffen, komt de rekening in het rood te staan en neemt het vertrouwen af.

Tip: doe elke dag een storting op iemands emotionele bankrekening. Bel bijvoorbeeld iemand op bij wie je denkt: ik zou hem of haar eigenlijk wel nog eens willen zien of horen. Een oude vriend, een ex-zakenpartner, een goeie klant, … Het kan om het even wie zijn. Het gaat erom dat je destijds een goedcontact had en genegenheid voelt. Je bent dankbaar voor de ervaringen die je samen hebt gedeeld. Heb je zou iemand in gedachten? Prima! Dan is dat de persoon die je vandaag eenvoudigweg zult opbellen. Je neemt je telefoon en belt hem of haar op. Gewoon doen! Het idee is dat je deze persoon een oprecht compliment geeft. Nog beter is dat je de persoon uitnodigt om samen iets te doen.

Organisaties leggen dan weer vaak de focus nogal eenzijdig op presteren, vaak door bedrijfsstrategie naar doelstellingen te vertalen, die op hun beurt omgezet worden naar KPI’s om de prestaties te meten en op te volgen.

Tip: definiëer naast KPI’s ook KPE’s, ofwel Key Performance Energizers. Dit zijn variabelen die het energieniveau van de organisatie weergeven. Bijvoorbeeld de mate waarin mensen in de organisatie fit zijn, ondernemend en creatief zijn, ambassadeurschap of leiderschap vertonen, enz. Een dashboard dat groene KPI’s combineert met groene KPE’s wijst op een duurzame strategie en bedrijfsresultaat. Groene KPI’s in combinatie met rode KPE’s daarentegen geven aan dat de organisatie op korte termijn resultaten boekt, maar sterk onder druk staat waardoor de vraag is of die resultaten op termijn gewaarborgd kunnen blijven. Rode KPI's in combinatie met groene KPE's wijzen dan weer op veel energie in de organisatie maar een gebrek aan focus op resultaat, bijvoorbeeld door een onduidelijke visie, waardoor het potentieel verloren gaat.

Wil jij ook presteren én genieten?
Ontdek ons aanbod