Tips en tricks - Manage energy not time

Voor individuen, teams en organisaties.

Maak jezelf regelmatig bewust van het energieniveau waarmee je de dingen doet, en breng kleine aanpassingen aan om meer dingen te doen die je energie geven.  

Tip: teken een horizontale as. Teken op deze as nu de verdeling van de tijd die je per week besteedt aan de belangrijke rollen in jouw leven (business, vrije tijd, familie en vrienden). Specifieer in subdomeinen waar nodig. Teken nu aan de linkerzijde van de horizontale as een verticale as die voor ‘energie’ staat. De helft van de energie-as is positief (waar je energie krijgt), de andere helft is negatief (waar je energie verliest). Ga nu per rol en subdomein tekenen of je positief of negatief op de energie-as zit. Als je klaar bent, neem even afstand en bekijk het globaal plaatje. Wat stel je vast? Waar zitten opportuniteiten om energie te winnen? Welk klein verschil kan je vanaf morgen daarin maken?

  

Hou je team in een digitaal tijdperk scherp om samen te werken met energie en focus. We klikken vaak van de ene meeting naar de andere. Er is weinig tot geen sprake van mentale en fysieke transitie tussen 2 meetings. Dit put ons uit en zorgt ervoor dat we zelden met volle focus in een meeting zitten.  

Tip: start meetings met een gezamenlijk transitie-moment (5 tot 10 minuten). Bouw een check-in moment in (vb waar zit iedereen op de as resultaat vs energie?), doe een korte ademhalingsoefening, zorg voor een ludiek beweegmomentje, enz. Maak hier een gewoonte van. Alternatief of aanvullend kan je ook meetings starten op het volle uur en stoppen om kwart voor het uur. Zo bouw je structureel buffertijd in om tussen meetings door te herbronnen. Bovendien kun je meestal ook op 45 minuten bespreken wat je anders in een uur bespreekt… 

  

Binnen organisaties is tijd, en hoe ermee om gegaan wordt, een belangrijk deel van bedrijfscultuur. Iemand die nieuw is een bedrijf voelt de eerste dagen al aan wat de norm is op vlak van werkuren, en past zich bijzonder snel aan. Dit geldt eveneens voor hoe om gegaan wordt met werken buiten de werkuren. Die norm wordt grotendeels bepaald door het voorbeeld van de top. Hun gedrag geeft immers impliciet hun verwachtingen weer. 

Tip: laat het ‘rechargen’ van energie in jouw onderneming tot de norm behoren. Geef zelf als bedrijfsleider het voorbeeld door voor herstelmomenten te zorgen na piekmomenten. Bouw deze structureel in de organisatie in, bijvoorbeeld op vaste momenten in de week. Of standaard als beloning voor hard werk. Of beter nog: bouw ‘recharge-plekken’ op elke verdieping, met andere woorden plaatsen waar mensen kunnen bijtanken als het nodig is. Besteed in deze ‘recharge-plekken’ aandacht aan de energy-fundamentals zoals voeding, beweging, sociaal contact, ontspanning, enz.

Wil jij ook presteren én genieten?
Ontdek ons aanbod